Firemní zákazníci

jsou pro nás významnými partnery. Již léta spolupracujeme a nabízíme další práci v oblastech:

vzdělávání: přednášková činnost, workshopy, tvorba materiálů a článků do odborných časopisů, konzultace, překlady z/do angličtiny a němčiny

praxe od roku 1998

klinických studií: tvorba a konzultace metodiky, statistika, výroba materiálů, podpora schvalovacího procesu, proveditelnost

zkušenost nejen s prováděním, ale hlavně s plánováním a vyhodnocováním studií II-IV. fáze v oblasti psychiatrie (schizofrenie, demence, deprese, závislosti a další), neurologie, gastroenterologie, revmatologie a oftalmologie.

supervizní činnost: týmová, případová, individuální/skupinová, přímá/nepřímá

praxe od roku 2002

školení zaměstnanců: přednášky a workshopy, strategie, konzultace...

zařídíme i vhodné prostory, ubytování...

reklamních tiskovin: odborné konzultace, tvorba, grafika a tisk

konzultace marketingových strategií