Náš tým

MUDr. Luboš Janů Ph.D.

Jednatel                                           Stručný životopis:

studium:    gymnázium Tábor (1986-1990), Lékařská fakulta v Plzni UK (1990-1996, MUDr.), Lékařská fakulta v Plzni UK (1996-1999 - Ph.D.), Vienna School of Clinical Research 2001

certifikace:    atestace: Psychiatrie I. a II. stupně, Návykové nemoci, Psychoterapie (výcvik v Gestalt terapii 1998-2002)

licence: vedoucí lékař a primář pro psychiatrii, vedoucí lékař a primář pro návykové nemoci

klinická práce: práce ve Fakultní nemocnici Plzeň na psychiatrických odděleních (akutní, dětské) od 1996, práce na psychiatrických ambulancích od 1999 (vedoucí lékař ambulantního traktu FN Plzeň), psychoterapeutická činnost od 2000

přednášková činnost: od roku 1998, např. předseda sympozia na Světové psychiatrické konferenci (WPA 2008), předseda sympozia na Světové konferenci biologické psychiatrie (WFSBP 2011), EPA, ČNPS... 2001-2010 na Lékařské fakultě v Plzni UK

publikační činnost: od roku 1999 v českém, od 2005 v anglickém jazyce, dosud 6 monografií včetně učebnic, více než 60 článků v odborných časopisech

výzkumná činnost: hlavní řešitel výzkumných projektů (naposledy: Persistent prefrontal activation as an marker of craving and predictor of loss of persistence during the treatment of addiction, MZ IGA NS 10253-3, 2009-2011)

principal investigator (hlavní řešitel) klinických studií léčivých přípravků fáze II-IV od roku 1999

další aktivity: předseda redakční rady Psychiatrie pro praxi, člen redakční rady Česká a slovenská psychiatrie, delegát za ČR při WPA-YPC 2002-2005, UEMS 2006-2010

supervizní činnost od 2002, školení reprezentantů, tréninky psychiatrů, poradenská činnost (advisory boards)...

tým

tým

 Další specialisté jsou k dispozici podle aktuálně probíhajících projektů. Aktuálně zde pracují 2 dvouatestovaní psychiatři, 1 diplomovaná psychiatrická sestra.

Spolupracujeme s dalšími zdravotnickými zařízeními a se specialisty z dalších oborů, zejména neurologie, psychologie, gastroemterologie, revmatologie, oftalmologie, endokrinologie, gynekologie a daších.

V těchto oborech, ale i dalších jsme schopni zajistit dobrý průběh klinických studií, nezajišťujeme běžnou zdravotní péči. Ta probíhá ve spolupracujících zařízeních.