Aktuálně probíhající studie

01.01.2014 15:10

Jako vždy je veškerá péče zdarma, cestovní náhrady vypláceny ihned na každé návštěvě. V rámci účasti lze získat podrobné vyšetření a/nebo nejnovější léčbu potíží. Účast je vždy dobrovolná, pacient ji může kdykoli bez udání důvodu ukončit.

 

Aktuálně nabízíme účast v:

 

Retrospektivní sběr dat o spotřebě zdravotní péče a zátěži pacientů se symptomy schizofrenie   (A cross-sectional survey and retrospective review of patients with persistent symptoms of schizophrenia to estimate their medical resource utilization and burden of illness)

Pacienti mohou přijít a vyplnit jednorázové dotazníky, nejlépe s rodinným příslušníkem nebo kamarádem. Cestovní náhrady budou pacientovi i doprovázející osobě vyplaceny ihned. Pro podrobnosti a objednání se, prosím, informujte telefonem (7777 3 22 44) nebo emailem: ambulance.smrkova@gmail.com

 

Randomizovaná 28týdenní otevřená studie hodnotící efektivitu aripiprazolu jednou měsíčně vůči paliperidon palmitátu u pacientů se schizofrenií   A 28-week, randomised, open-label study evaluating the effectiveness of aripiprazole once-monthly versus paliperidone palmitate in adult patients with schizophrenia (Protocol No 14724A)

Pacienti se mohou účastnit srovnání paliperidonu (Xeplion) a aripiprazolu (Abilify - depotní forma dosud není na našem trhu dostupná) v depotní formě. Nabízena je nejnovější depotní forma léku ve srovnání s aripiprazolem, který je na trhu nyní jen v běžných tabletách. Vstoupit je možné do 24.1.2014. Je plánováno prodloužení účasti pro již zařazené pacienty, lék bude dále zajištěn. Pro podrobnosti a objednání se, prosím, informujte telefonem (7777 3 22 44) nebo emailem: ambulance.smrkova@gmail.com

 

 

Možnost účasti níže zmíněných studií je od 03.01.2014 uzavřena. Probíhá hlavní fáze a všichni pacienti mají možnost vstoupit do pokračovací fáze.

Multicentrické randomizované 12týdenní dvojitě zaslepené klinické hodnocení fáze III, s paralelními skupinami a kontrolované placebem, posuzující účinnost a bezpečnost podávání přípravku RO4917838 stabilním pacientům s nedostatečně kontrolovanými symptomy schizofrenie užívajícím antipsychotika s následnou 40týdenní fází dvojitě zaslepené léčby.

 

„Multicentrické, randomizované 24týdenní dvojitě zaslepené klinické hodnocení fáze III, s paralelními skupinami a kontrolované placebem, posuzující účinnost a bezpečnost podávání přípravku RO4917838 stabilním pacientům s přetrvávajícími převážně negativními symptomy schizofrenie léčených antipsychotiky s následnou 28týdenní fází dvojitě zaslepené léčby.“

Zpět