Možnost účasti

11.03.2013 17:50

Stále je ještě možnost účasti ve sledování WN25305 a WN25308. Ve sledování pokračuje více než 90% pacientů. Řada našich pacientů dosáhla návratu ke své předchozí úrovni fungování. 

Studie je (jako u všech, kterých se účastníme) povolena etickou komisí, SUKLem. Účast je bezplatná, součástí je komplexní vyšetření zdravotního stavu (oční vyšetření specialistou, EKG, laboratorní vyšetření...), pacientům a blízkým jsou naopak hrazeny náklady spojené s docházkou.

Informujte se o možnosti účasti.

Zpět