Zdravotní péče o pacienty se schizofrenií

14.03.2013 17:40

Na našem pracovišti probíhá hodnocení MN28222: "Průřezový průzkum a retrospektivní hodnocení pacientů s příznaky schizofrenie hodnotící čerpání lékařské péče a zátěž způsobenou onemocněním". Cílem studie je popsat a stanovit míru čerpání lékařské péče pacienty, sociální a profesní začlenění, stanovit a popsat zátěž pečovatele.

Během jedné návštěvy se vás, pokud možno i někoho blízkého, zeptáme na vaše sociální podmínky a tíži onemocnění. Pomůžete tak ke zhodnocení situace v České republice.

Údaje jsou vždy anonymní. Účast je bezplatná, pacientům a blízkým budou propláceny náklady spojené s účasti ve sledování.

Přijďte se informovat, napište nebo zavolejte stran možné účasti.

Zpět