Informace o nás

Jsme tým lidí, který již řadu let pracuje v oblasti psychického zdraví, výzkumu a léčby duševních nemocí. Snažíme se přinášet nové, ale výhradně předchozím výzkumem ověřené léčebné a diagnostické postupy do ČR. Spolupracujeme s etic kou komisí. Výzkumem v oblasti depresí, úzkostných poruch, schizofrenie, demence, únavových stavů a závislostí se zabýváme od roku 1997. Máme k dispozici 2 ordinace s vlastním vybavením pro klinická hodnocení, pracují zde 3 dvouatestovaní psychiatři, 1 diplomovaná zdravotní sestra - studijní koordinátor a další pracovníci podle aktuální potřeby. Spolupracujeme s řadou psychiatrických zařízení v západních Čechách, spolupracujeme s psychology, očním lékařem, kardiologem a gastroenterologem.

MUDr. Luboš Janů Ph. D. pracuje jako hlavní zkoušející (principal investigator) v klinických hodnoceních II-IV. fáze od roku 1999. Pracujeme také na vlastním výzkumu, včetně tvorby protokolu, publikujeme výsledky naší práce od roku 1999, přednášíme, vyučujeme, školíme a trénujeme také ostatní psychiatry, medical advisory a farmaceutické reprezentanty.

Náš tým se mění podle nabízených služeb. Všichni máme ještě další zájmy a zaměstnání. Výzkum pro nás není nutnou obživou, ale stále nás zajímá a baví. Všichni členové-lékaři splňují podmínky pro samostatný výkon povolání a mají mnohaleté zkušenosti jak s klinickou praxí, tak i s výzkumem. Sesterský personál má nejen odpovídají vzdělání, ale i nejméně 10 let praxe ve specializovaných zařízeních.

Snažíme se dodržovat vysoké etické standardy výzkumu, přinášíme nové možnosti léčby pro pacienty. Naším cílem je pomoc a rozvoj klinického výzkumu v oblasti psychických poruch.

Nejčastější druhy péče jsou popsány pod odkazem Zdravotní péče.

Historie projektu

V rámci zdravotnických zařízení, které mají smlouvu s pojišťovnou je personál zavalen běžnou prací a nemá dostatek času na získání zkušeností s novými postupy ani na studium a shánění novinek. Budeme se snažit přinášet vždy něco nové, co může zlepšit výsledky péče o psychické potíže.

Děkuji nejen všem spolupracovníkům, ale i také našim klientům a příznivcům za jejich přízeň a aktivitu. Budeme se snažit heslo "Spolehlivost a důvěra" uvést do praxe.

Naši klienti

Chceme nabídnout nejnovější možnosti léčby nejen lidem trpícím psychickými potížemi, ale i zlepšit každodenní život. Zaměřujeme se tedy na:

pacienty a snažíme se zajistit v ČR obtížně dostupné léčebné možnosti

rodinné příslušníky, kterým nabízíme poradenstvím a psychoterapeutickou péči, stejně jako pacientům samotným

běžnou populaci, kde přinášíme bezpečné a účinné prostředky ke zlepšení výkonu a snížení civilizačních dopadů

firemní klientelu, kde pomáháme s přenosem informací do praxe (konzultace, tvorba materiálů, překlady Aj, Nj) a s klinickým výzkumem (metodika výzkumu, schvalovací proces, statistika, grafické a tiskařské práce, konzultace...)