Probíhající studie

14.09.2011 17:42

V současné době probíhají na našem pracovišti 2 studie:

„Multicentrické randomizované 12týdenní dvojitě zaslepené klinické hodnocení fáze III, s paralelními skupinami a kontrolované placebem, posuzující účinnost a bezpečnost podávání přípravku RO4917838 stabilním pacientům s nedostatečně kontrolovanými symptomy schizofrenie užívajícím antipsychotika s následnou 40týdenní fází dvojitě zaslepené léčby.“, číslo protokolu WN25305

a

„Multicentrické, randomizované 24týdenní dvojitě zaslepené klinické hodnocení fáze III, s paralelními skupinami a kontrolované placebem, posuzující účinnost a bezpečnost podávání přípravku RO4917838 stabilním pacientům s přetrvávajícími převážně negativními symptomy schizofrenie léčených antipsychotiky s následnou 28týdenní fází dvojitě zaslepené léčby.“, číslo protokolu WN25308

 

Do studií je možné ještě vstoupit!

Jedná se o studie, kde současná léčba nepřináší nemocným úplnou úlevu od potíží. Hodnocený preparát již byl samostatně úspěšně testován v léčbě. V těchto studiích se přidává k současně užívané léčbě s cílem zlepšení stavu.

Zájemci se mohou informovat (viz kontakty), zda jsou vhodnými kandidáty a co jim může účast ve studii přinést. Vítáni jsou i rodinní příslušníci.

Zpět