Archiv článků

Od 01.04.2014 krom Plzně nabízíme psychiatrickou péči ve spolupráci se zdravotními pojišťovnami

31.03.2014 13:17
Najdete nás v ordinacích poliklinik v Tachově, Plané, Boru a Stříbře   Podrobněji - viz www.a-shine.cz

Aktuálně probíhající studie

01.01.2014 15:10
Jako vždy je veškerá péče zdarma, cestovní náhrady vypláceny ihned na každé návštěvě. V rámci účasti lze získat podrobné vyšetření a/nebo nejnovější léčbu potíží. Účast je vždy dobrovolná, pacient ji může kdykoli bez udání důvodu ukončit.   Aktuálně nabízíme účast v:   Retrospektivní sběr...

Zdravotní péče o pacienty se schizofrenií

14.03.2013 17:40
Na našem pracovišti probíhá hodnocení MN28222: "Průřezový průzkum a retrospektivní hodnocení pacientů s příznaky schizofrenie hodnotící čerpání lékařské péče a zátěž způsobenou onemocněním". Cílem studie je popsat a stanovit míru čerpání lékařské péče pacienty, sociální a profesní začlenění,...

Možnost účasti

11.03.2013 17:50
Stále je ještě možnost účasti ve sledování WN25305 a WN25308. Ve sledování pokračuje více než 90% pacientů. Řada našich pacientů dosáhla návratu ke své předchozí úrovni fungování.  Studie je (jako u všech, kterých se účastníme) povolena etickou komisí, SUKLem. Účast je bezplatná, součástí je...

Léčba jasným světlem, světlo léčba

15.09.2011 14:51
Léčba za použití světelných boxů Pharos Max (nejvýkonnější přístroj v ČR, podléhá směrnici 93/42EEC, certifikace ISO9001, ISO13485, prohlášení o shodě v místě, prodej a servis) Tato bezpečná a účinná metoda má původně určení na léčbu sezónně podmíněných depresivních poruch, které bývají...

Probíhající studie

14.09.2011 17:42
V současné době probíhají na našem pracovišti 2 studie: „Multicentrické randomizované 12týdenní dvojitě zaslepené klinické hodnocení fáze III, s paralelními skupinami a kontrolované placebem, posuzující účinnost a bezpečnost podávání přípravku RO4917838 stabilním pacientům s nedostatečně...

Webová prezentace byla spuštěna

14.09.2011 17:41
Dnes byla spuštěna naše nová webová prezentace. V tomto článku popište, proč jste spustili novou prezentaci a co přinese návštěvníkům. Uveďte jaké máte cíle s projektem a co přinese uživatelům. Pokuste se návštěvníkům stručně a jasně sdělit, proč by se na tuto stránku měli pravidelně vracet a jaké...

Nová akce

14.09.2011 17:41
Sem budeme vkládat jednotlivé akce, které nejsou nejsou součástí stálých nebo dlouhodobých služeb a dosud neproběhly.